Rozkład dnia

06.30 - 08.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

08.15 - 08.30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

08.30 - 09.00 Śniadanie

09.00 - 09.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia.

09.30 - 10.15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.15 - 10.45 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, dzieci młodsze - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

10.45 - 11.30 Zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.30 - 11.40 Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.40 - 12.15 Obiad

12.15 - 14.15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w terenie.

14.15 - 14.30 Czynności porządkowe, mycie rąk.

14.30 - 15.00 Podwieczorek

15.00 - 16.30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.30 - 17.00 Rozchodzenie się dzieci.

Dzieci w przedszkolu